Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Vergadering gemeenteraad

dinsdag 28 september 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Cultuurcentrum Deurne
Voorzitter
Greet Buter
Toelichting

De vergadering is rechtstreeks te volgen via https://bit.ly/3ojVtLB.
De publieke tribune is gesloten vanwege coronamaatregelen.

Agendapunten

Op grond van artikel 14 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad kunnen burgers het woord voeren bij de agendapunten 5, 8, 10 en 11. Degene die van dit spreekrecht gebruik wenst te maken, dient dit 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie via griffie@deurne.nl.

Portefeuillehouder: Greet Buter

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Marinus Biemans

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Marinus Biemans

Resultaat stemming

Portefeuillehouder Helm Verhees

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Helm Verhees

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Helm Verhees

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Helm Verhees

Geagendeerd op het verzoek van het presidium.

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Marnix Schlösser

Resultaat stemming

Opmerkingen over de besluitenlijst kunnen tot en met 27 september doorgegeven worden aan de griffie via griffie@deurne.nl.

Op grond van artikel 36a van het Reglement van orde is er een vragenuur. Leden van de gemeenteraad, die tijdens dit vragenuur vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.