Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Burgercommissieleden

Burgercommissieleden ondersteunen de raadsleden. Elke fractie mag 6 burgercommissieleden afvaardigen.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college in Deurne wordt gevormd door burgemeester Buter en de wethouders Biemans (DOE!), Verhees (DeurneNU) en Schlösser (VVD).

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De griffie zorgt voor de vergaderstukken, adviseert over voorstellen of de aanpak hiervan. Daarnaast werkt de griffie nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris.

Raadsleden

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Deze verkiezing heeft de zetelverdeling voor de raadsperiode 2018 -2022 bepaald. De 23 raadsplekken zijn verdeeld over zeven partijen.

Voorzitter

Sinds 1 februari 2021 is Greet Buter burgemeester van de gemeente Deurne. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.