Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Op 14, 15 en 16 maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Deze verkiezing heeft de zetelverdeling voor de raadsperiode 2022-2026 bepaald. De 23 raadsplekken zijn verdeeld over zeven partijen.

Sinds 1 februari 2021 is Greet Buter burgemeester van de gemeente Deurne. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Zaken waarover de gemeenteraad moet besluiten, worden voorbesproken in de commissie Omgeving of Samenleving & Bestuur. Daarnaast spreken commissieleden over het beleid van het college van burgemeester & wethouders, dat van de burgemeester en over de uitvoering hiervan.

De rekeningcommissie is een commissie die zich richt op het financiƫle beheer en beleid van de gemeente. Zij adviseert de gemeenteraad. Bram van Neerven is voorzitter van de rekeningcommissie.

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed. De rekenkamer van de gemeente Deurne bestaat uit Frits van Vugt (voorzitter) en zijn twee collega's Edwin Melskens en Silvi Joosten.

Namens de gemeenteraad hoort de Hoorcommissie ruimtelijke plannen de indieners van zienswijzen. Pierre Coopmans is voorzitter van deze commissie.

De griffie ondersteunt de raadsleden. De griffie zorgt voor de vergaderstukken, adviseert over voorstellen of de aanpak hiervan. Daarnaast werkt de griffie nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris.

Het werkgeverschap van de griffie van de gemeenteraad ligt in handen van de werkgeverscommissie. In de werkgeverscommissie zitten enkele raadsleden die zich met de praktische uitvoering van de werkgeverstaak bezighouden.