Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraad

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Deze verkiezing heeft de zetelverdeling voor de raadsperiode 2018 -2022 bepaald. De 23 raadsplekken zijn verdeeld over zeven partijen.

Voorzitter

Sinds 1 februari 2021 is Greet Buter burgemeester van de gemeente Deurne. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.

Raadscommissies

Zaken waarover de gemeenteraad moet besluiten, worden voorbesproken in de commissie Omgeving of Samenleving & Bestuur. Daarnaast spreken commissieleden over het beleid van het college van burgemeester & wethouders, dat van de burgemeester en over de uitvoering hiervan.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college in Deurne wordt gevormd door burgemeester Buter en de wethouders Biemans (DOE!), Verhees (DeurneNU) en Schlösser (VVD).

Rekeningcommissie

De rekeningcommissie is een commissie die zich richt op het financiële beheer en beleid van de gemeente. Zij adviseert de gemeenteraad. Leo Cuijpers is voorzitter van de rekeningcommissie.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Op basis van onderzoek geeft zij aanbevelingen voor verbeteringen.

Hoorcommissie ruimtelijke plannen

Namens de gemeenteraad hoort de Hoorcommissie ruimtelijke plannen de indieners van zienswijzen. Frank van Tilburg is voorzitter van deze commissie.

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De griffie zorgt voor de vergaderstukken, adviseert over voorstellen of de aanpak hiervan. Daarnaast werkt de griffie nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris.