Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Vergadering gemeenteraad

dinsdag 2 november 2021

19:00 - 22:30

Locatie
Cultuurcentrum Deurne
Voorzitter
Greet Buter
Toelichting

Deze raadsvergadering is te volgen via https://bit.ly/3lTROCu
De publieke tribune is gesloten.

Agendapunten

Op grond van artikel 14 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad kunnen burgers het woord voeren bij de agendapunten 6, 7, 11, 14 en 15. Degene die van dit spreekrecht gebruik wenst te maken, dient dit 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie, e-mail griffie@deurne.nl.

Portefeuillehouder: Greet Buter

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Greet Buter

Dit voorstel wordt u rechtstreeks voorgelegd.

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Greet Buter

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Greet Buter

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Helm Verhees

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Helm Verhees

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Helm Verhees

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Marnix Schlösser

Resultaat stemming

Opmerkingen over de besluitenlijst kunnen tot en met 1 november doorgegeven worden aan de griffie via griffie@deurne.nl.

Resultaat stemming

Op grond van artikel 36a van het Reglement van orde is er een vragenuur. Leden van de gemeenteraad, die tijdens dit vragenuur vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.

Coördinerend portefeuillehouder: Marnix Schlösser

De Begroting 2022 en de bijbehorende bijlagen zijn te raadplegen via https://deurne.begroting-2022.nl/

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Beschikbaar stellen extra middelen voor vervroegde herijking minimabeleid

Moties

Onderwerp
Actualiseren beleidskaders
Fietsenstalling centrum
Kostendelersnorm
Onderzoek kwaliteit van de bodem

Toezeggingen

Titel
Bodemgesteldheid en bodemkwaliteit in Deurne
Continusturing en leesbaarheid begroting
Uitleg op- en afschaling voorliggend veld
Verkeersoverlast Heuvelstraat

Portefeuillehouder: Marnix Schlösser

Resultaat stemming

Amendementen

Titel
Aanpassing tarieventabel Legesverordening 2022