Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Vergadering gemeenteraad

dinsdag 23 november 2021

20:00 - 22:30

Locatie
Digitaal
Voorzitter
Greet Buter
Toelichting

Deze digitale raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via https://bit.ly/3Du9HOL

Agendapunten

Op grond van artikel 14 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad kunnen burgers het woord voeren bij de agendapunten 4 en 5. Degene die van dit spreekrecht gebruik wenst te maken, dient dit 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie, e-mail griffie@deurne.nl.

Portefeuillehouder: Greet Buter

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Greet Buter

Resultaat stemming

Portefeuillehouder: Marinus Biemans

Dit voorstel wordt u rechtstreeks voorgelegd.

Resultaat stemming

Opmerkingen over de besluitenlijst kunnen tot en met 22 november doorgegeven worden aan de griffie via griffie@deurne.nl.

Deze motie is ingediend door de fracties Transparant Deurne en CDA.

Resultaat stemming

Moties

Onderwerp
Spreekrecht en burgerpodium bij commissievergaderingen

Op grond van artikel 36a van het Reglement van orde is er een vragenuur. Leden van de gemeenteraad, die tijdens dit vragenuur vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.