Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Vergadering gemeenteraad

dinsdag 23 januari 2024

20:00 - 20:30
Locatie

het Huis voor de Samenleving - Peelzaal

Voorzitter
Greet Buter

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:05 - 00:02:26 - Greet Buter
 2. 2

  Besluit

  Raadslid Sterk doet een ordevoorstel, zij stelt voor om agendapunt 13: "vaststelling wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning" van de agenda af te voeren. De fracties OGD en Transparant Deurne steunen dit voorstel. De overige leden stemmen tegen, waarmee het ordevoorstel wordt verworpen met 5 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

  00:02:23 - 00:02:26 - Greet Buter
  00:02:26 - 00:02:43 - Mark van den Heuvel
  00:02:43 - 00:02:51 - Greet Buter
  00:02:51 - 00:03:31 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  00:03:32 - 00:03:33 - Coen van Horen
  00:03:33 - 00:03:45 - Greet Buter
  00:03:45 - 00:04:01 - Coen van Horen
  00:04:01 - 00:04:04 - Greet Buter
  00:04:04 - 00:04:08 - Coen van Horen
  00:04:08 - 00:04:20 - Greet Buter
  00:04:20 - 00:04:54 - Jerom Coppus
  00:04:55 - 00:04:57 - Greet Buter
  00:04:57 - 00:05:35 - Frank van Tilburg
  00:05:36 - 00:05:37 - Greet Buter
  00:05:37 - 00:05:52 - Mariëlle Biemans
  00:05:52 - 00:05:54 - Greet Buter
  00:05:54 - 00:06:13 - Bram van Neerven
  00:06:13 - 00:06:14 - Bram van Neerven
  00:06:14 - 00:06:16 - Coen van Horen
  00:06:16 - 00:06:30 - Greet Buter
  00:06:31 - 00:06:32 - Greet Buter
  00:06:33 - 00:06:53 - Anne Verstappen
  00:06:53 - 00:06:57 - Greet Buter
  00:06:58 - 00:07:03 - Edmond van Ooijen
  00:07:03 - 00:07:16 - Greet Buter
  00:07:23 - 00:07:59 - Riny van Rinsum
  00:07:59 - 00:08:11 - Greet Buter
  00:08:11 - 00:08:13 - Coen van Horen
  00:08:13 - 00:08:16 - Greet Buter
  00:08:16 - 00:08:18 - Coen van Horen
  00:08:18 - 00:09:02 - Greet Buter
 3. 3

  Op grond van artikel 14 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad kunnen burgers het woord voeren bij de agendapunten 8, 9, en 11 t/m 14. Degene die van dit spreekrecht gebruik wenst te maken, dient dit 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffie, e-mail griffie@deurne.nl; telefoon 387389.

  00:08:41 - 00:09:02 - Greet Buter
 4. 4

  00:08:53 - 00:09:02 - Greet Buter
  00:09:14 - 00:12:01 - Greet Buter
  00:12:03 - 00:12:09 - Marinus Biemans
  00:12:09 - 00:12:13 - Greet Buter
  00:12:13 - 00:18:02 - Marinus Biemans
  00:18:29 - 00:22:27 - Greet Buter
 5. 5

  De fractie DOE! dient een initiatiefvoorstel in ter nominatie van mevrouw Marjan Vrijnsen-de Corte als wethouder. De ad hoc commissie benoembaarheid wethouders heeft hierover een advies uitgebracht.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  00:18:44 - 00:22:27 - Greet Buter
  00:22:27 - 00:22:39 - Bram van Neerven
  00:22:39 - 00:22:58 - Greet Buter
  00:25:55 - 00:25:59 - Greet Buter
  00:26:00 - 00:27:54 - Spreker
  00:27:55 - 00:28:45 - Greet Buter
  00:29:01 - 00:30:48 - Greet Buter
  00:31:46 - 00:32:28 - Greet Buter
 6. 6

  00:31:51 - 00:32:28 - Greet Buter
  00:32:29 - 00:33:15 - Annemieke Quaadgras
  00:33:15 - 00:33:39 - Greet Buter
  00:33:39 - 00:34:07 - Jerom Coppus
  00:34:07 - 00:34:24 - Greet Buter
 7. 7

  00:34:42 - 00:36:08 - Greet Buter
  00:36:20 - 00:36:53 - Greet Buter
 8. 8

  Dit initiatief wordt toegelicht door de initiatiefnemer de heer J. van den Berkmortel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (4), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  00:49:58 - 00:51:45 - Greet Buter
  00:52:29 - 00:52:58 - Bram van Neerven
  00:53:05 - 00:58:55 - Spreker
  00:58:55 - 00:58:59 - Bram van Neerven
  00:58:59 - 00:59:59 - Spreker
  00:59:59 - 01:00:15 - Bram van Neerven
  01:00:15 - 01:01:18 - Eefje Nooijen
  01:01:18 - 01:01:23 - Bram van Neerven
  01:01:23 - 01:02:07 - Frank van Tilburg
  01:02:07 - 01:02:12 - Bram van Neerven
  01:02:12 - 01:02:55 - Frank van Tilburg
  01:02:55 - 01:02:59 - Bram van Neerven
  01:03:01 - 01:03:03 - Bram van Neerven
  01:03:03 - 01:04:40 - Mariëlle Biemans
  01:04:40 - 01:04:41 - Bram van Neerven
  01:04:41 - 01:05:57 - Emmy Thijssen-van Loon
  01:05:57 - 01:06:02 - Bram van Neerven
  01:06:02 - 01:09:40 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  01:09:42 - 01:09:47 - Bram van Neerven
  01:09:47 - 01:10:05 - Anne Verstappen
  01:10:05 - 01:10:09 - Bram van Neerven
  01:10:09 - 01:11:29 - Anne Verstappen
  01:11:30 - 01:11:37 - Bram van Neerven
  01:11:37 - 01:13:38 - Edmond van Ooijen
  01:13:38 - 01:13:58 - Bram van Neerven
  01:13:58 - 01:16:09 - Spreker
  01:16:09 - 01:16:21 - Bram van Neerven
  01:16:21 - 01:16:25 - Spreker
  01:16:30 - 01:18:18 - Greet Buter
  01:18:18 - 01:18:37 - Bram van Neerven
  01:18:37 - 01:18:59 - Eefje Nooijen
  01:18:59 - 01:19:01 - Bram van Neerven
  01:19:01 - 01:19:22 - Eefje Nooijen
  01:19:22 - 01:19:31 - Bram van Neerven
  01:19:31 - 01:20:11 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  01:20:12 - 01:20:33 - Bram van Neerven
  01:20:38 - 01:21:36 - Spreker
  01:21:36 - 01:21:39 - Bram van Neerven
  01:21:39 - 01:21:44 - Eefje Nooijen
  01:21:45 - 01:21:48 - Spreker
  01:21:48 - 01:23:38 - Bram van Neerven
 9. 9

  Portefeuillehouder: Greet Buter

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  01:22:27 - 01:23:38 - Bram van Neerven
  01:23:38 - 01:27:23 - Jerom Coppus
  01:27:23 - 01:27:28 - Bram van Neerven
  01:27:28 - 01:32:08 - Frank van Tilburg
  01:32:08 - 01:32:19 - Frank van Tilburg
  01:32:19 - 01:32:20 - Bram van Neerven
  01:32:20 - 01:32:29 - Frank van Tilburg
  01:32:29 - 01:32:31 - Bram van Neerven
  01:32:31 - 01:32:59 - Frank van Tilburg
  01:32:59 - 01:33:04 - Bram van Neerven
  01:33:04 - 01:37:24 - Peter Eijsbouts
  01:37:24 - 01:37:27 - Bram van Neerven
  01:37:27 - 01:38:49 - Emmy Thijssen-van Loon
  01:38:49 - 01:38:55 - Bram van Neerven
  01:38:55 - 01:38:57 - Emmy Thijssen-van Loon
  01:38:57 - 01:42:40 - Benny Munsters
  01:42:40 - 01:42:41 - Bram van Neerven
  01:42:41 - 01:46:22 - Janke van Dijk
  01:46:23 - 01:46:27 - Bram van Neerven
  01:46:27 - 01:46:28 - Edmond van Ooijen
  01:46:30 - 01:48:03 - Edmond van Ooijen
  01:48:03 - 01:48:18 - Bram van Neerven
  01:48:20 - 01:52:08 - Greet Buter
  01:52:08 - 01:52:18 - Bram van Neerven
  01:52:18 - 01:54:02 - Jerom Coppus
  01:54:02 - 01:54:06 - Bram van Neerven
  01:54:06 - 01:57:29 - Frank van Tilburg
  01:57:30 - 01:57:33 - Bram van Neerven
  01:57:33 - 01:58:59 - Peter Eijsbouts
  01:58:59 - 01:59:02 - Bram van Neerven
  01:59:02 - 01:59:25 - Emmy Thijssen-van Loon
  01:59:25 - 01:59:29 - Bram van Neerven
  01:59:29 - 02:01:51 - Benny Munsters
  02:01:51 - 02:02:05 - Jerom Coppus
  02:02:05 - 02:02:14 - Bram van Neerven
  02:02:14 - 02:03:14 - Jerom Coppus
  02:03:14 - 02:03:16 - Bram van Neerven
  02:03:18 - 02:03:43 - Benny Munsters
  02:03:43 - 02:03:46 - Bram van Neerven
  02:03:46 - 02:04:17 - Janke van Dijk
  02:04:18 - 02:04:21 - Bram van Neerven
  02:04:21 - 02:05:30 - Edmond van Ooijen
  02:05:30 - 02:05:52 - Bram van Neerven
  02:05:53 - 02:06:23 - Eefje Nooijen
  02:06:23 - 02:06:29 - Bram van Neerven
  02:06:29 - 02:06:43 - Edmond van Ooijen
  02:06:43 - 02:06:45 - Bram van Neerven
  02:06:45 - 02:06:47 - Edmond van Ooijen
  02:06:47 - 02:06:48 - Bram van Neerven
  02:06:48 - 02:06:50 - Edmond van Ooijen
  02:06:50 - 02:07:03 - Bram van Neerven
  02:07:05 - 02:07:06 - Edmond van Ooijen
  02:07:06 - 02:07:20 - Bram van Neerven
  02:07:22 - 02:07:43 - Bram van Neerven
 10. 10.*

  Portefeuillehouder: Marinus Biemans

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  02:08:18 - 02:11:02 - Greet Buter
 11. 11.*

  Portefeuillehouder: Helm Verhees

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  02:09:09 - 02:11:02 - Greet Buter
 12. 12.*

  Portefeuillehouder: Helm Verhees

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  02:09:40 - 02:11:02 - Greet Buter
 13. 13

  Portefeuillehouder: Riny van Rinsum
  Dit voorstel wordt u rechtstreeks voorgelegd.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), PGP Deurne (3), VVD (3)
  tegen
  Onafhankelijke Groep Deurne (3)

  Amendementen

  Titel
  Amendement OGD - Vaststellen wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2024
  02:10:13 - 02:11:02 - Greet Buter
  02:11:02 - 02:11:53 - Jerom Coppus
  02:11:54 - 02:11:56 - Greet Buter
  02:11:56 - 02:12:11 - Frank van Tilburg
  02:12:11 - 02:12:12 - Greet Buter
  02:12:12 - 02:13:03 - Mariëlle Biemans
  02:13:03 - 02:13:10 - Greet Buter
  02:13:10 - 02:19:19 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  02:19:20 - 02:19:24 - Greet Buter
  02:19:24 - 02:20:58 - Coen van Horen
  02:20:58 - 02:21:00 - Greet Buter
  02:21:00 - 02:21:54 - Edmond van Ooijen
  02:21:54 - 02:22:01 - Greet Buter
  02:22:12 - 02:25:12 - Riny van Rinsum
  02:25:12 - 02:25:17 - Greet Buter
  02:25:18 - 02:25:22 - Jerom Coppus
  02:25:22 - 02:25:25 - Greet Buter
  02:25:25 - 02:26:59 - Mariëlle Biemans
  02:26:59 - 02:27:05 - Greet Buter
  02:27:05 - 02:27:53 - Bram van Neerven
  02:27:53 - 02:27:55 - Greet Buter
  02:27:56 - 02:32:39 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  02:32:41 - 02:32:47 - Greet Buter
  02:32:48 - 02:33:07 - Coen van Horen
  02:33:07 - 02:33:09 - Greet Buter
  02:33:09 - 02:33:45 - Edmond van Ooijen
  02:33:46 - 02:33:47 - Greet Buter
  02:33:47 - 02:34:52 - Mariëlle Biemans
  02:34:52 - 02:35:05 - Greet Buter
  02:35:05 - 02:35:08 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  02:35:09 - 02:35:49 - Greet Buter
  02:35:49 - 02:36:21 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  02:36:21 - 02:36:23 - Greet Buter
  02:36:23 - 02:36:25 - Riny van Leeuwen-Berkvens
  02:36:25 - 02:37:35 - Greet Buter
 14. 14

  Portefeuillehouder: Tom Oomen
  Behandelwijze: adviserend, ter voorbereiding op besluitvorming raad

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  tegen
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2)

  Amendementen

  Titel
  Amendement OGD en TD - Vaststellen ruimtelijk afwegingskader zonne-energie Deurne
  Amendement TD - ruimtelijk afwegingskader zonne-energie

  Moties

  Onderwerp
  Motie - ruimtelijk afwegingskader zonne-energie Deurne [BTD]
  02:36:44 - 02:37:35 - Greet Buter
  02:37:35 - 02:40:36 - Annemieke Quaadgras
  02:40:37 - 02:40:38 - Greet Buter
  02:40:38 - 02:40:41 - Greet Buter
  02:40:41 - 02:46:08 - Frank van Tilburg
  02:46:08 - 02:46:14 - Greet Buter
  02:46:14 - 02:46:53 - Mark van den Heuvel
  02:46:53 - 02:47:00 - Greet Buter
  02:47:00 - 02:48:38 - Mark van den Heuvel
  02:48:38 - 02:48:39 - Greet Buter
  02:48:39 - 02:50:02 - Wim Luijten
  02:50:03 - 02:50:06 - Greet Buter
  02:50:06 - 02:51:20 - Carline Sterk
  02:51:20 - 02:51:21 - Greet Buter
  02:51:21 - 02:53:30 - Janke van Dijk
  02:53:30 - 02:53:32 - Greet Buter
  02:53:33 - 02:55:04 - Edmond van Ooijen
  02:55:04 - 02:55:13 - Greet Buter
  02:55:18 - 02:58:54 - Tom Oomen
  02:58:54 - 02:59:00 - Frank van Tilburg
  02:59:00 - 02:59:01 - Tom Oomen
  02:59:01 - 02:59:07 - Greet Buter
  02:59:07 - 02:59:18 - Frank van Tilburg
  02:59:18 - 02:59:26 - Tom Oomen
  02:59:26 - 02:59:33 - Frank van Tilburg
  02:59:34 - 02:59:36 - Greet Buter
  02:59:36 - 03:00:52 - Tom Oomen
  03:00:52 - 03:00:55 - Frank van Tilburg
  03:00:55 - 03:01:00 - Greet Buter
  03:01:14 - 03:01:44 - Tom Oomen
  03:01:44 - 03:01:52 - Greet Buter
  03:01:54 - 03:03:43 - Annemieke Quaadgras
  03:03:43 - 03:03:46 - Greet Buter
  03:03:46 - 03:05:41 - Frank van Tilburg
  03:05:41 - 03:05:42 - Greet Buter
  03:05:42 - 03:05:50 - Frank van Tilburg
  03:05:50 - 03:05:56 - Greet Buter
  03:05:56 - 03:06:07 - Frank van Tilburg
  03:06:07 - 03:06:09 - Greet Buter
  03:06:09 - 03:06:11 - Frank van Tilburg
  03:06:11 - 03:06:15 - Greet Buter
  03:06:15 - 03:06:59 - Mark van den Heuvel
  03:06:59 - 03:07:04 - Greet Buter
  03:07:04 - 03:07:34 - Wim Luijten
  03:07:34 - 03:07:39 - Frank van Tilburg
  03:07:39 - 03:07:42 - Wim Luijten
  03:07:42 - 03:07:58 - Greet Buter
  03:08:01 - 03:08:12 - Frank van Tilburg
  03:08:12 - 03:08:15 - Greet Buter
  03:08:15 - 03:09:01 - Wim Luijten
  03:09:01 - 03:09:03 - Greet Buter
  03:09:03 - 03:09:45 - Carline Sterk
  03:09:45 - 03:09:52 - Greet Buter
  03:09:52 - 03:09:55 - Carline Sterk
  03:09:56 - 03:09:57 - Greet Buter
  03:09:57 - 03:11:08 - Janke van Dijk
  03:11:09 - 03:11:11 - Greet Buter
  03:11:11 - 03:12:06 - Edmond van Ooijen
  03:12:07 - 03:12:20 - Greet Buter
  03:12:21 - 03:15:32 - Tom Oomen
  03:15:32 - 03:15:35 - Greet Buter
  03:15:35 - 03:15:37 - Carline Sterk
  03:15:38 - 03:16:03 - Carline Sterk
  03:16:03 - 03:16:06 - Carline Sterk
  03:16:06 - 03:16:07 - Greet Buter
  03:16:10 - 03:16:16 - Tom Oomen
  03:16:16 - 03:16:20 - Greet Buter
  03:16:20 - 03:16:24 - Carline Sterk
  03:16:25 - 03:16:27 - Greet Buter
  03:16:28 - 03:16:30 - Greet Buter
  03:16:31 - 03:16:36 - Carline Sterk
  03:16:36 - 03:16:38 - Greet Buter
  03:16:38 - 03:16:59 - Carline Sterk
  03:17:00 - 03:17:02 - Greet Buter
  03:17:02 - 03:17:09 - Tom Oomen
  03:17:09 - 03:17:10 - Tom Oomen
  03:17:10 - 03:17:12 - Greet Buter
  03:17:12 - 03:17:13 - Carline Sterk
  03:17:13 - 03:17:14 - Carline Sterk
  03:17:14 - 03:17:15 - Greet Buter
  03:17:16 - 03:17:22 - Carline Sterk
  03:17:22 - 03:17:24 - Greet Buter
  03:17:24 - 03:17:25 - Janke van Dijk
  03:17:25 - 03:17:28 - Janke van Dijk
  03:17:28 - 03:17:29 - Greet Buter
  03:17:29 - 03:17:45 - Janke van Dijk
  03:17:45 - 03:17:46 - Greet Buter
  03:17:46 - 03:18:02 - Tom Oomen
  03:18:02 - 03:18:08 - Ruud Kuijpers
  03:18:08 - 03:18:13 - Greet Buter
  03:18:13 - 03:18:46 - Ruud Kuijpers
  03:18:46 - 03:18:51 - Greet Buter
  03:18:51 - 03:18:52 - Ruud Kuijpers
  03:18:52 - 03:18:53 - Carline Sterk
  03:18:53 - 03:19:40 - Tom Oomen
  03:19:40 - 03:19:41 - Greet Buter
  03:19:41 - 03:19:42 - Carline Sterk
  03:19:42 - 03:19:43 - Greet Buter
  03:19:43 - 03:19:52 - Carline Sterk
  03:19:52 - 03:19:53 - Greet Buter
  03:19:53 - 03:19:57 - Greet Buter
  03:19:58 - 03:20:01 - Greet Buter
  03:24:32 - 03:24:38 - Greet Buter
  03:24:47 - 03:24:53 - Greet Buter
  03:24:56 - 03:25:26 - Carline Sterk
  03:25:26 - 03:25:27 - Greet Buter
  03:25:27 - 03:25:28 - Carline Sterk
  03:25:28 - 03:26:12 - Tom Oomen
  03:26:12 - 03:26:13 - Greet Buter
  03:26:13 - 03:26:24 - Carline Sterk
  03:26:24 - 03:26:34 - Greet Buter
  03:26:34 - 03:26:37 - Carline Sterk
  03:26:37 - 03:26:42 - Greet Buter
  03:26:42 - 03:26:46 - Carline Sterk
  03:26:46 - 03:26:54 - Greet Buter
  03:26:54 - 03:26:56 - Carline Sterk
  03:26:56 - 03:27:07 - Greet Buter
  03:27:11 - 03:27:18 - Carline Sterk
  03:27:18 - 03:27:20 - Greet Buter
  03:27:20 - 03:27:21 - Tom Oomen
  03:27:22 - 03:27:37 - Greet Buter
  03:27:37 - 03:27:44 - Carline Sterk
  03:27:44 - 03:27:56 - Greet Buter
  03:27:56 - 03:28:04 - Frank van Tilburg
  03:28:04 - 03:28:22 - Greet Buter
  03:28:22 - 03:28:30 - Frank van Tilburg
  03:28:30 - 03:28:44 - Greet Buter
  03:28:44 - 03:29:07 - Mark van den Heuvel
  03:29:07 - 03:31:25 - Greet Buter
  03:31:25 - 03:31:26 - Carline Sterk
  03:31:26 - 03:32:15 - Frank van Tilburg
  03:32:15 - 03:32:19 - Greet Buter
  03:32:19 - 03:32:35 - Carline Sterk
  03:32:35 - 03:33:19 - Greet Buter
 15. 15.*

  Portefeuillehouder: Tom Oomen
  Behandelwijze: adviserend, ter voorbereiding op besluitvorming raad

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  03:32:53 - 03:33:19 - Greet Buter
 16. 16

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
 17. 17.a

  Opmerkingen over de besluitenlijst kunnen tot en met 22 januari 2024 doorgegeven worden aan de griffie via griffie@deurne.nl.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  03:32:54 - 03:33:19 - Greet Buter
 18. 17.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
 19. 17.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  50PLUS (1), Burgerpartij Transparant Deurne (2), DeurneNU (5), Doe! (5), Onafhankelijke Groep Deurne (3), PGP Deurne (3), VVD (3)
  03:32:58 - 03:33:19 - Greet Buter
 20. 18

  Op grond van artikel 36a van het Reglement van orde is er een vragenuur. Leden van de gemeenteraad, die tijdens dit vragenuur vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter.

  03:32:59 - 03:33:19 - Greet Buter
 21. 19

  03:33:00 - 03:33:19 - Greet Buter